woensdag 12 september 2018

Verjaardagskalenders / birthday calendars


 
 
 
Aan het begin van het schooljaar maken de meeste leerkrachten een verjaardags-kalender met de klas. Er zijn veel manieren en ideeën om dit te doen en ik probeer elk jaar wat anders te doen. Dit idee zag ik eens op Pinterest en dit jaar had ik een mooi klein groepje met 17 kinderen en kon ik het eens proberen.     Ik zocht uit wanneer elk kind jarig was en maakte eerst een schets op papier. Waar elk kind moest zitten en wat het moest 'doen'. Ik wilde namelijk hier en daar wat zogenaamde interactie tussen de verschillende vakken - benen die naar beneden bungelen, een cadeau dat wordt doorgegeven of twee kinderen die proosten op het goede leven.

At the beginning of the school year, most teachers create a birthday calendar with the class. There are many ways and ideas to do this and I try to do something different every year. I saw this idea on Pinterest once and this year I had a nice small group with 17 children and I could give it a try.
     I figured out when each child had their birthday and first made a sketch on paper. Where each child should sit and what to 'do'. Here and there I wanted some so-called interaction between the different boxes - legs that dangle down, a gift that is passed on or two children who toast to the good life.Daarna maakte ik een enorme doos van grote stukken karton, waar de kinderen om de beurt en per maand in gingen zitten. De kinderen deden braaf precies wat ik zei, ook al hadden ze toen nog geen flauw idee waarom hun nieuwe meester dit eigenlijk wilde.

Then I made a huge box out of large pieces of cardboard, in which the children took turns each month. The children obediently did exactly what I said, even though they had no idea at the time why their new teacher actually wanted this.


In Photoshop plakte ik alle kamers aan elkaar vast tot een grote flat. Vooral die 'interactieve' elementen waren even behoorlijk wat werk, maar uiteindelijk is alles gelukt. Toen nog even de maanden en de data erbij én een lucht, een dak en wat gras en klaar was de kalender! De eerste reactie van de kinderen was gelukkig positief:

In Photoshop I glued all the rooms together into a large flat. Especially those 'interactive' elements were quite a bit of work, but in the end everything worked out. Then just the months and the dates and an air, a roof and some grass and the calendar was ready! Fortunately, the first response from the children was positive: 


woensdag 5 september 2018

Het broodclip-alfabet / the bread clip alphabet


Ik vind creatieve alfabetten van anderen meestal te gek en ik verzamel ze ook. De vorm van een broodclipje bracht me op het idee om zelf ook eens te proberen een alfabet te maken. Sommige letters waren makkelijk - de broodclip kon gewoon intact blijven bij de A, de C, de D en de U, telkens in een andere richting.
     Natuurlijk moest ik sommige broodclips digitaal bewerken, maar ik wilde elke broodclip zoveel mogelijk in zijn waarde laten, door steeds alleen maar het hoogstnodige toe te voegen of te verwijderen. Dit is vooral goed gelukt bij de B, de E, de G, de M, de N, de O, de W en de Y.
     Soms ontkwam ik niet aan een stevige verbouwing, zoals bij de H, de S, de T, de X en de Z.

I usually love and collect creative alphabets from others. The shape of a bread clip gave me the idea to try making an alphabet myself. Some letters were easy - the bread clip could just stay intact on the A, C, D and U, each time in a different direction.
     Of course I had to digitally edit some bread clips, but I wanted to keep every bread clip in its value as much as possible, by just adding or removing the essentials. This worked especially well with the B, the E, the G, the M, the N, the O, the W and the Y.
     Sometimes I could not escape a major renovation, such as with the H, the S, the T, the X and the Z.