maandag 3 januari 2022

The Coca Cola Walker

Zoals ik al eens eerder heb gezegd, vind ik de AT-AT uit Star Wars echt een ontwerp van de bovenste plank. Ik heb er twee Lego-sets van, ik heb eens een naaipatroon voor een knuffelbare AT-AT gemaakt en ook een linosnede. Ik ben een fan.

As I've said before, I think the AT-AT from Star Wars is really top-notch design. I have two Lego sets of these, I once made a sewing pattern for a huggable AT-AT and also a linocut. I'm a fan.

Voor het idee voor dit cola-project moet ik credits geven aan kunstenaar Gabriel Dishaw, die Star Wars-figuren maakt van oude Louis Vuitton tassen. Ik ben niet erg geïnteresseerd in Louis Vuitton tassen, maar ik hou des te meer van Coca Cola - ook een iconisch merk - en daarom besloot ik een Coca Cola Walker te maken.

For the idea for this Coke project, I have to give credit to artist Gabriel Dishaw , who makes Star Wars figures out of old Louis Vuitton bags. I'm not very interested in Louis Vuitton bags, but I love Coca Cola - also an iconic brand - all the more so I decided to make a Coca Cola Walker.

In principe is de AT-AT gemaakt van allerlei stukjes resthout die ik nog in mijn werkplaats had liggen, bedekt met stukjes aluminium van colablikjes. Als er niet zoveel secondelijm aan te pas was gekomen, was dit een erg goedkoop project geweest.

Basically, the AT-AT is made from all kinds of scrap wood that I still had in my workshop, covered with pieces of aluminum from Coke cans. If it hadn't been for so much superglue, this would have been a very cheap project.

Eerst maakte ik alleen het hoofd, om eens te kijken of dit idee überhaupt kans van slagen zou hebben. Toen ik daar best tevreden over was, sculptuurde ik de rest van de AT-AT van allerlei stukken hout. Steeds als ik weer een onderdeel af had (lichaam, poten, voeten) bedekte ik het met aluminium. Daar plakte ik dan snel tape overheen, zodat ik het later niet zou verpesten met mijn plakkerige secondelijmvingers.

At first I just made the head, to see if this idea would have any chance at all. When I was quite happy with that, I sculpted the rest of the AT-AT from all kinds of pieces of wood. Every time I finished a part (body, legs, feet) I covered it with aluminum. I then quickly put tape over it, so that I wouldn't ruin it later with my sticky superglue fingers.

 
Behalve met lijm zette ik sommige onderdelen ook extra stevig vast met schroeven. Mocht het ding dan een keer van de kast geduwd worden door een van mijn katten, dan zou hij het hopelijk overleven.

In addition to glue, I also secured some parts extra firmly with screws. If the thing was pushed off the shelf by one of my cats, then hopefully he would survive.

Een mooi moment in het hele proces: voor het eerst staat hij op zijn poten!

A beautiful moment in the whole process: for the first time it stands on its feet!

Nog wat schieters aan zijn hoofd bevestigen en dan is hij eindelijk af! Het was een redelijk tijdsintensieve klus. Er waren duizenden kleine handelingen voor nodig, maar ik ben blij met het resultaat!

Attached a couple of shooters to his head and he's finally done! It was a fairly time-consuming job. It took thousands of small actions, but I'm happy with the result!

 

dinsdag 3 augustus 2021

Twee kattenhuisjes


Ik zag eens zoiets als hieronder op internet en dat leek me ook leuk voor mijn eigen katten. Niet rond, maar zeshoekig. Altijd leuk om je kennis over graden en tangens weer eens van zolder te halen en zo te berekenen hoe groot elke zijde moet zijn en hoe schuin je elk plankje dan moet afzagen. 

I once saw something like below on the internet and I thought it would be nice for my own cats too. Not round, but hexagonal. Always nice to freshen up your knowledge about degrees and tangents and to calculate how large each side should be and how diagonally you should saw each plank.

Dat schuine afzagen heb ik trouwens láten doen, bij de vriendelijke mensen van de doe-het-zelf-zaak hier in het dorp. Om een zeshoek te krijgen, heb je plankjes met een rand van 60 graden nodig.

I had the sawing done by the friendly people of the DIY store here in the village. To get a hexagon, you need boards with a 60-degree edge.

Hieronder nog wat meer foto's van het maken van de zeshoek. Ik gebruikte trouwens OSB hout van 10mm dik. Ik lijmde de delen aan elkaar met houtlijm. De achterkant van MDF bevestigde ik met schroeven aan de zeshoek, omdat daar de meeste kracht op zou komen.

Below are some more pictures of making the hexagon. I used OSB wood of 10mm thick. I glued the parts together with wood glue. The back of MDF I attached to the hexagon with screws, because that would be where the most force would be applied.Maar de grote vraag was natuurlijk: waar haal ik zulke mooie doorzichtige koepels vandaan in die maat? Die heb ik natuurlijk éérst gezocht, voordat ik aan de stappen hierboven begon. Na lang googelen kwam ik op het idee om 2 beschermhoezen van bewakingscamera's te kopen. Die zijn in alle soorten en maten te koop op AliExpress voor een paar euro's. Ik vind het altijd leuk om iets te gebruiken dat eigenlijk heel ergens anders voor bedoeld is. Het was precies wat ik nodig had, met schroefgaatjes en alles.

The big question was of course: where do I get such beautiful transparent domes in that size? Of course I first looked for it before I started the steps above. After a lot of googling I came up with the idea to buy 2 protective covers for surveillance cameras. They are available in all shapes and sizes on AliExpress for a few euros. I always like to use something that is actually meant for something completely different. It was exactly what I needed, with screw holes and everything.


Het hout was ook niet al te duur en zo heb ik voor minder dan 50 euro twee coole kattenhuisjes gemaakt. Het bevestigingsbeugeltje even mooi in het hout laten verdwijnen, zodat de huisjes ook echt tégen de muur aan komen te hangen.

The wood was also not too expensive and so I made two cool cat houses for less than 50 euros. Let the mounting bracket disappear nicely into the wood, so that the houses really hang against the wall.

Om mij te plagen zitten Punzel en Tommy vooral op hun huisjes en niet zo vaak erin, maar dat kan me eigenlijk niet eens zoveel schelen. Als ze er maar plezier van hebben.

To tease me, Punzel and Tommy sit on their homes a lot and not often in it, but I don't mind. As long as they enjoy it.


woensdag 14 juli 2021

Een pakketbrievenbus

Een project waar ik niet al teveel woorden aan vuil zal maken: de foto's spreken redelijk voor zich. Ik besef dat MDF totaal niet geschikt is voor iets wat dag en nacht buiten hangt, maar ik hoop dat een paar goede verflagen het hout zullen beschermen.
Nadat ik 'm een tijdje in gebruik had genomen, merkte ik dat het best wel irritant was dat je aan de buitenkant niet kunt zien of de pakketbezorger toevallig langs was geweest, zodat je elke keer de klep op moet tillen om te zien of er wat in zit. Daarom maakte ik een waterdicht raampje aan de zijkant:vrijdag 11 december 2020

Dingen op wielen / Things on wheels

 

Ik zet graag verschillende huishoudelijke voorwerpen op wielen, zoals de juskom en het cakeblik hierboven. Soms doe ik er een lampje in, soms niet. Hieronder nog meer voorbeelden:
 
I like to put various household items on wheels, such as the gravy boat and the cake tin above. Sometimes I put a light in it, sometimes not. Here's some more examples: