maandag 3 januari 2022

The Coca Cola Walker

Zoals ik al eens eerder heb gezegd, vind ik de AT-AT uit Star Wars echt een ontwerp van de bovenste plank. Ik heb er twee Lego-sets van, ik heb eens een naaipatroon voor een knuffelbare AT-AT gemaakt en ook een linosnede. Ik ben een fan.

As I've said before, I think the AT-AT from Star Wars is really top-notch design. I have two Lego sets of these, I once made a sewing pattern for a huggable AT-AT and also a linocut. I'm a fan.

Voor het idee voor dit cola-project moet ik credits geven aan kunstenaar Gabriel Dishaw, die Star Wars-figuren maakt van oude Louis Vuitton tassen. Ik ben niet erg geïnteresseerd in Louis Vuitton tassen, maar ik hou des te meer van Coca Cola - ook een iconisch merk - en daarom besloot ik een Coca Cola Walker te maken.

For the idea for this Coke project, I have to give credit to artist Gabriel Dishaw , who makes Star Wars figures out of old Louis Vuitton bags. I'm not very interested in Louis Vuitton bags, but I love Coca Cola - also an iconic brand - all the more so I decided to make a Coca Cola Walker.

In principe is de AT-AT gemaakt van allerlei stukjes resthout die ik nog in mijn werkplaats had liggen, bedekt met stukjes aluminium van colablikjes. Als er niet zoveel secondelijm aan te pas was gekomen, was dit een erg goedkoop project geweest.

Basically, the AT-AT is made from all kinds of scrap wood that I still had in my workshop, covered with pieces of aluminum from Coke cans. If it hadn't been for so much superglue, this would have been a very cheap project.

Eerst maakte ik alleen het hoofd, om eens te kijken of dit idee ├╝berhaupt kans van slagen zou hebben. Toen ik daar best tevreden over was, sculptuurde ik de rest van de AT-AT van allerlei stukken hout. Steeds als ik weer een onderdeel af had (lichaam, poten, voeten) bedekte ik het met aluminium. Daar plakte ik dan snel tape overheen, zodat ik het later niet zou verpesten met mijn plakkerige secondelijmvingers.

At first I just made the head, to see if this idea would have any chance at all. When I was quite happy with that, I sculpted the rest of the AT-AT from all kinds of pieces of wood. Every time I finished a part (body, legs, feet) I covered it with aluminum. I then quickly put tape over it, so that I wouldn't ruin it later with my sticky superglue fingers.

 
Behalve met lijm zette ik sommige onderdelen ook extra stevig vast met schroeven. Mocht het ding dan een keer van de kast geduwd worden door een van mijn katten, dan zou hij het hopelijk overleven.

In addition to glue, I also secured some parts extra firmly with screws. If the thing was pushed off the shelf by one of my cats, then hopefully he would survive.

Een mooi moment in het hele proces: voor het eerst staat hij op zijn poten!

A beautiful moment in the whole process: for the first time it stands on its feet!

Nog wat schieters aan zijn hoofd bevestigen en dan is hij eindelijk af! Het was een redelijk tijdsintensieve klus. Er waren duizenden kleine handelingen voor nodig, maar ik ben blij met het resultaat!

Attached a couple of shooters to his head and he's finally done! It was a fairly time-consuming job. It took thousands of small actions, but I'm happy with the result!

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten