woensdag 5 september 2018

Het broodclip-alfabet / the bread clip alphabet


Ik vind creatieve alfabetten van anderen meestal te gek en ik verzamel ze ook. De vorm van een broodclipje bracht me op het idee om zelf ook eens te proberen een alfabet te maken. Sommige letters waren makkelijk - de broodclip kon gewoon intact blijven bij de A, de C, de D en de U, telkens in een andere richting.
     Natuurlijk moest ik sommige broodclips digitaal bewerken, maar ik wilde elke broodclip zoveel mogelijk in zijn waarde laten, door steeds alleen maar het hoogstnodige toe te voegen of te verwijderen. Dit is vooral goed gelukt bij de B, de E, de G, de M, de N, de O, de W en de Y.
     Soms ontkwam ik niet aan een stevige verbouwing, zoals bij de H, de S, de T, de X en de Z.

I usually love and collect creative alphabets from others. The shape of a bread clip gave me the idea to try making an alphabet myself. Some letters were easy - the bread clip could just stay intact on the A, C, D and U, each time in a different direction.
     Of course I had to digitally edit some bread clips, but I wanted to keep every bread clip in its value as much as possible, by just adding or removing the essentials. This worked especially well with the B, the E, the G, the M, the N, the O, the W and the Y.
     Sometimes I could not escape a major renovation, such as with the H, the S, the T, the X and the Z.



Geen opmerkingen:

Een reactie posten