zaterdag 19 januari 2019

Een boekenkast / a bookcaseIn ons nieuwe huis was een lange witte muur, waar ik een boekenkast tegenaan wilde hangen. Een lage, zodat je er ook nog wat dingen bovenop kon zetten. En hangen, zodat je de plint nog ziet en dus de hele vloeroppervlakte behouden blijft. Eerst maar eens een schets gemaakt:

In our new house was a long white wall, on which I wanted to hang a bookcase. Low, so you could put some things on top. And hang it, so that you can still see the plinth and so the entire floor space is preserved. First I made a sketch:


Ik koos ervoor om de kast te maken van multiplex, omdat dit relatief licht is vergeleken bij MDF. Bij veel doe-het-zelf-zaken kun je gewoon een briefje inleveren met je wensen erop en dan zagen ze alles voor je op maat, zodat je een soort bouwpakket voor jezelf kunt maken.

I chose to make the cabinet out of plywood because it is relatively light compared to MDF. At many do-it-yourself shops you can just hand in a note with your wishes on it and they will saw everything for you, so that you can make a kind of kit for yourself.


Ik heb al eens eerder een boekenkast gemaakt en toen schilderde ik 'm pas toen hij al in elkaar zat. Dat was een heel gedoe. Daarom besloot ik alle losse onderdelen dit keer van tevoren te schilderen en daarna pas in elkaar te schroeven. Een ander voordeel van multiplex boven MDF is dat het de verf minder hard opzuigt. Eén keer in de grondverf en daarna in de lak.

I have made a bookcase before and I only painted it when it was already assembled. That was quite a hassle. That is why I decided to paint all the loose parts in advance this time and only then screw them together. Another advantage of plywood over MDF is that it absorbs the paint less hard. Once in the primer and then in the lacquer.


Het handige van dit ontwerp is dat ik de staande plankjes van de bovenkant én van de onderkant vast kon schroeven. Natuurlijk wel even de schroeven laten verzinken met een verzink-opzetstukje, zodat je de schroefkoppen later onzichtbaar kunt maken met allesvuller.
 
The handy thing about this design is that I could screw the standing boards from the top and the bottom. Of course, let the screws countersink with a sink-attachment, so that you can make the screw heads invisible later with all-in filler.


Omdat het zo'n brede kast zou worden, maakte ik hem trouwens in twee delen. Dan was hij makkelijker te hanteren (ik moest hem nog vervoeren en natuurlijk ophangen). Toen hij helemaal in elkaar zat, vulde ik de schroefgaatjes en schuurde en lakte ik die plekjes nog een keer.

Because it was going to be such a wide cupboard, I made it in two parts. Then it was easier to handle (I still had to transport it and of course hang it). When it was completely assembled, I filled the screw holes and sanded and painted those spots again.


Op een paar plekken op de muur bevestigde ik hardhouten latjes met behulp van keilbouten, waar de boekenkast dan op zou komen te rusten. In de bovenste laag van de kast nog eens twee keilbouten per kastdeel, zodat hij niet voorover zou kantelen. Hieronder hangt het eerste deel alvast.

In a few places on the wall I attached hardwood slats using wedge bolts, on which the bookcase would then rest. In the top layer of the cabinet, two more wedge bolts per cabinet part, so that it would not tip over. The first part already hangs below.


En hier hangen beide delen!

And here both parts hang!


Nog even alle boeken erin en wat andere voorwerpen en klaar is kees. Op de voorgrond zie je rechtsonder nog net een glimp van mijn zelfgemaakte fauteuil. En rechts op de kast één van mijn lampjes op wielen.

Just add all the books and some other objects and you're done. In the foreground you can just see a glimpse of my homemade armchair at the bottom right. And on the right of the cupboard one of my lights on wheels.


1 opmerking:

  1. Heel mooi, je kast. Mag ik vragen naar de maten en wat het geheel kostte?

    BeantwoordenVerwijderen